تدریس و آموزش اشکال هندسی ریاضی دوم دبستان در مدرسه مبتکرنوین.
صفحه آپارات ما : mobtakernovin
صفحه اینستاگرام ما : mobtakerschools

در این ویدیو آموزش اشکال هندسی ریاضی دوم دبستان را می بینیم.

قسمت هایی از اشکال هندسی در کتاب ریاضی

در اطراف ما شکل هاى هندسى زیادى وجود دارد. خوب نگاه کنید و ببینید چه شکل هایى در کلاس درس بیشتر دیده مى شود. در مورد این که اگر چیزهاى اطراف شما به شکل دیگرى ساخته مى شد، چه اتفاقی مى افتاد؟

براى مثال: اگر چرخ ماشین به جاى دایره مربع بود چه اتفاقی می افتاد؟

آیا تخته ى کلاس همیشه باید به شکل مستطیل باشد؟

با تعداد زیاد هر کدام از شکل های مثلم،مربع و شش ضلعى مى توانید یک سطح را به طور کامل بپوشانید. به این عمل پوشاندن سطح یا کاشى کارى مى گویند. با ترکیب شکل هاى مختلف نیز مى توان یک سطح را پوشاند. در ساختمان هاى مساجد و زیارتگاه ها این نوع کاشى کارى ها فراوان دیده مى شود.

افسانه ی تانگرام
می گویند در زمان های خیلی قدیم، در سرزمین چین یک کاشی کار زندگی می کرد. روزی یک کاشی آبی رنگ مربع شکل از دست او افتاد و شکست و ۷ تکه شد. او سعی کرد با کنار هم قرار دادن این ۷ قطعه و چسباندن آن ها دوباره کاشی را درست کند؛ اما موفق نشد دوباره مربع را بسازد. در عوض چندین شکل مختلف به دست آورد. در آن زمان مردم با علاقه ی زیاد این کار را دنبال کردند و با ۷ قطعه ی تانگرام شکل های بسیار زیادی درست کردند.