آموزش و تدریس درس تقسیم بر عدد دو رقمی ریاضی چهارم ابتدایی در مدرسه مبتکرنوین.
صفحه آپارات ما : mobtakernovin
صفحه اینستاگرام ما : mobtakerschools

در این ویدیو تقسیم بر عدد دو رقمی ریاضی چهارم دبستان را آموزش می دهیم.