آموزش و تدریس درس هفتم(دوستان ما) فارسی دوم ابتدایی در مدرسه مبتکرنوین.
صفحه آپارات ما : mobtakernovin
صفحه اینستاگرام ما : mobtakerschools

در این ویدیو درس هفتم فارسی دوم دبستان بررسی می شود.