آموزش و تدریس درس ششم سنگ ها علوم چهارم ابتدایی در مدرسه مبتکرنوین.

صفحه آپارات ما : mobtakernovin
صفحه اینستاگرام ما : mobtakerschools

در این ویدیو انواع سنگ ها، در علوم چهارم دبستان بررسی می شود.

قسمت هایی از متن کتاب علوم چهارم

سنگها از نظر ویژگی های ظاهری مانند رنگ، زبری، صافی، سختی و اندازه ی ذره هایشان متفاوت اند.

سنگ ها هنگام حرکت به هم برخورد می کنند و می شکنند. در نتیجه، لبه های تیز آنها صاف و اندازه ی آنها کوچکتر می شود. ذره های ریز این سنگ ها همراه آب رود به بخش های پایین تر می روند.

رود هنگام سرازیر شدن از کوه، سنگ  ها و ذره های ریز و درشت را با خود به حرکت در می آورد. سنگ های ریزتر و گل و لای، همراه رود حرکت می کنند تا وارد دریا و دریاچه شوند. این ذره ها پس از وارد شدن به دریا و دریاچه، ته نشین می شوند و لایه لایه روی هم قرار می گیرند. این لایه ها پس از گذشت سال های طولانی سخت می شوند و سنگ های رسوبی را تشکیل می دهند.

سنگ ها نیز مانند شکلات و کره بر اثر گرما ذوب می شوند و پس از سرد شدن، دوباره به حالت جامد در می آیند.

از سنگها چه استفاده هایی می شود؟

ما در زندگی خود از وسایل و مواد گوناگونی استفاده می کنیم که بعضی از آنها را از سنگ می سازند. مغز مداد شما، گچی که با آن روی تخته می نویسید و گچی که دیوارها را با آن سفید می کنند، پنجره های فلزی، دستگیره های در، بیشتر وسایل آشپزخانه و حتی نمکی که در غذا می ریزیم، از سنگ های گوناگون تهیه می شوند.