شعر مثل یک رنگین کمان – کتاب فارسی دوم دبستان در مدرسه مبتکرنوین.
صفحه آپارات ما : mobtakernovin
صفحه اینستاگرام ما : mobtakerschools