تدریس و آموزش مبحث یکی ده تایی ریاضی اول دبستان در مدرسه مبتکرنوین.
صفحه آپارات ما : mobtakernovin
صفحه اینستاگرام ما : mobtakerschools