معلمان پایه اول دبستان در مدرسه مبتکرنوین برای آموزش بهتر و خوش آغازی درس نشانه ن به نانوایی رفتند تا دانش آموزان پایه اول بهتر با کلمات آشنا شوند و نانوایی را بهتر بشناسند.

در ویدیوی زیر بخشی از این قسمت را می بینیم.

صفحه آپارات ما : mobtakernovin
صفحه اینستاگرام ما : mobtakerschools