بهترین مدارس ابتدایی منطقه 5؛دبستان مبتکرنوین   هدف از تأسیس این بهترین دبستان دخترانه غیردولتی، اعتلای سطح دانش و تربیت دانش‌آموزان تحت پوشش، توسعه‌ی فعالیت‌های پژوهشی و افزایش دانش و مهارت کودکان و نیز اداره‌ی مدرسه براساس آخرین دستاوردهای علمی  در راستای زمینه‌سازی رشد انسان‌هایی…