ثبت نام کتب درسی کلاس اولی ها آغاز شد. ثبت سفارش اینترنتی کتب درسی کلاس اولی ها از طریق سامانه www.irtextbook.ir یا www.irtextbook.com  از ۲۳ تیرماه آغاز و تا ۵ شهریور ادامه خواهد داشت.