برگزاری جشنواره کلاه های شگفت انگیز با هنرنمایی دانش آموزان مبتکرنوینی   دبستان و پیش دبستان دخترانه مبتکرنوین شماره تماس:۴۴۳۵۹۱۹۸