جشن پایان سال مبتکرنوین جشن پایان سال تحصیلی دوره ابتدایی : جشن پایان سال تحصیلی دبستان دخترانه غرب تهران مبتکرنوین در اردیبهشت ماه  باشکوه و زیبایی بسیاری برگزار گردید. دانش آموزان هر شش پایه در جشن حضور داشتند، پایه ی ششم که آخرین سال تحصیلی…