برگزاری جشن نوروز دختران مبتکرنوینی با حضور اولیاء گرامی   دبستان و پیش دبستان دخترانه مبتکرنوین شماره تماس:۴۴۳۵۹۱۹۸ منتخب تصاویر جشن نوروز ۱۳۹۸