پیش دبستان و دبستان دخترانه مبتکرنوین نشانی: انتهای اتوبان آبشناسان، خیابان حاج آقا خیابانی (وسک )، کوچه بنفشه شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸