۳۰ تیر ۱۴۰۳
مدرسه مبتکر نوین, ویدیوها

آزمايش علوم آهن رباي من دبستان مبتكرنوين 

آزمايش علوم آهن رباي من و كاربرد آن در زندگي دبستان مبتكرنوين كلاس اولي هاي خلاق درس سيزدهم علوم اول ابتدایی آهن ربای من در يک نگاه آزمايش علوم آهن رباي من و كاربرد آن در زندگي دبستان مبتكرنوين دانش آموزان با به کار بردن مهارت…

مدرسه مبتکر نوین, ویدیوها

فصل سيزدهم علوم اول دبستان مبتكرنوين 

فصل سيزدهم علوم اول دبستان آزمايش علوم آهن رباي من و كاربرد آن در زندگي دبستان مبتكرنوين آزمايش علوم آهن رباي من و كاربرد آن در زندگي دبستان مبتكرنوين دانش آموزان با به کار بردن مهارت های مشاهده، طبقه بندی و جمع آوری اطلاعات خواص آهن…