جشنواره دسر و میوه آرایی با هدف ترویج استفاده از میوه در دبستان مبتکرنوین با همکاری دانش آموزان برگزار گردید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۴۴۳۵۹۱۹۸ تماس حاصل فرمایید.