جلسه مشاوره تحت عنوان مشکلات دوران بلوغ با سخنرانی دکتر تبریزی در سالن همایش برگزار گردید.