به اطلاع می رسانیم برگزاری جشن نوروز در مدرسه با حضور جناب آقای برزگر و انجمن اولیا و مربیان برگزار خواهد شد. دبستان و پیش دبستان دخترانه مبتکرنوین شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸