۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
اطلاعیه ها

اهدای کتاب … 

اهدای کتاب به منظور ترویج فرهنگ کتاب خوانی و ارتقاء سطع علمی دانش آموزان قصد داریم با بر پاسازی نمایشگاه کتاب در مدرسه از دانش آموزانی که تمایل دارند، دعوت کنیم.   دبستان و پیش دبستان دخترانه مبتکرنوین شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸