آزمایش علوم دوم دبستان صدای نازک و کلفت

دو ظرف قرار می دهیم ،یکی مقدار خیلی کمی اب داخلش بود و دیگری خالی است . ان بطری که آبش بیش تر است هوای کم تری دارد پس این مقدار هوای کوچولو خیلی زود می لرزد و به همین خاطر صدای نازک ایجاد می شود. بطری که آب ندارد هوای بیش تری دارد و پس هوا مدت زمان زیادی طول می کشد تا بلرزد پس صدایش کلفت است پس صدای نازک بر اثر لرزش سریع و صدای کلفت بر اثر لرزش آرام به وجود می آید.

در اینستاگرام هم ما را دنبال کنید:

http://Instagram.com/mobtakerschools

آدرس: انتهای اتوبان آبشناسان، نرسیده به شهران، خیابان حاج آقا خیابانی، کوچه بنفشه (خدادادنژاد)، جنب مجتمع آموزشی سیمای فرهنگ

شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸