آغاز پیش ثبت نام – سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹

پیش دبستان و دبستان دخترانه مبتکرنوین

نشانی: انتهای اتوبان آبشناسان، خیابان حاج آقا خیابانی(وسک)، کوچه بنفشه

شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸