اردو ….. اردو….. اردو…..

برگزاری اردوی علمی – تفریحی

به منظور ایجاد روحیه نشاط در فرزندان

دبستان  و پیش دبستان دخترانه مبتکرنوین

شماره تماس:

۴۴۳۵۹۱۹۸