هیومن پارک، یک مجموعه تفریحی و علمی است که در منطقه دارآباد تهران راه اندازی شده است و بزرگترین تم پارک بدن انسان در خاورمیانه است که در آن سفری اسرارآمیز به درون بدن انسان تجربه می شود.

محتوای علمی هیومن پارک، توسط اساتید برجسته دانشگاه تهیه شده و متخصصین این امر از ابتدای سفر با دانش آموزان همراه می شوند.

 

پیش دبستان و دبستان دخترانه مبتکرنوین

شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸