اطلاعیه جشن الفبا کلاس اولی ها

مادر عزیز: ما بچه های کلاس اول با کمک معلم خوب دبستان مبتکرنوین برای سپاس از خدای بزرگ در یادگیری خواندن و نوشتن جشن شکرگزاری بر پ کرده ایم و دوست داریم که شما هم در این جشن شرکت کرده و فرزند فرزند خود را خوشحال کنید.

تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

زمان : ۱۰ الی ۱۲

دبستان و پیش دبستان دخترانه مبتکرنوین

شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸