اطلاعیه جشن پایانی پیش دبستان

والدین عزیز

در راه طولانی علم و دانش و اخلاق فرزندان این مرز و بوم از شما دعوت می شود

برای گرامیداشت این قدم متعالی به جشن کوچک ما تشریف بیاورید.

 

دبستان و پیش دبستان دخترانه مبتکرنوین

شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸