اهدای کتاب

به منظور ترویج فرهنگ کتاب خوانی و ارتقاء سطع علمی دانش آموزان

قصد داریم با بر پاسازی نمایشگاه کتاب در مدرسه از دانش آموزانی که تمایل دارند، دعوت کنیم.

 

دبستان و پیش دبستان دخترانه مبتکرنوین

شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸