برگزاری جشن عبادت کلاس سومی هاااا …

این صدای باران است که به گوش جان را می نوازد و سروش عبادت را صدا می زند.

برگزاری جشن عبادت با دختران مبتکرنوین

لینک زیر

https://www.aparat.com/v/FBslT

 

دبستان و پیش دبستان دخترانه مبتکرنوین

شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸