به اطلاع می رسانیم برگزاری جشن نوروز در مدرسه

با حضور جناب آقای برزگر و انجمن اولیا و مربیان برگزار خواهد شد.

دبستان و پیش دبستان دخترانه مبتکرنوین

شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸

 

جشن نوروز