جشنواره ای با طمع مهربانی

دبستان دخترانه مبتکرنوین در نظر دارد جشنواره ای تحت عنوان جشنواره فروش باهدف  تقویت خلاقیت و توانمند شدن دانش آموزان دربحث یکی از مهارت های زندگی بانام  (( خرید و فروش و معامله )) در روز دوشنبه مورخ ۲/۲/۹۸ در مدرسه برگزار کنیم که در این جشنواره دست سازه های دانش آموزان توسط خود دانش آموز به فروش می رسد و سود حاصل از فروش به دانش آموزان سیل زده اهدا می شود.

دبستان و پیش دبستان دخترانه مبتکرنوین

شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸