برگزاری جشنواره بازیهای سنتی باهدف آشنایی دانش آموزان با انواع بازیهای سنتی و محلی و ایجاد محیطی شاد و روزی به یادماندنی

 

پیش دبستان و دبستان دخترانه مبتکرنوین

تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸