ایرانیان با آیینی از ایران باستان با جشن یلدا به استقبال زمستان می روند.

هرساله ۹۹ درصد مردم ایران برای یلدا جشن می گیرند. جشنی کهن که به دوران مذهبی پیشین، یعنی عصر زرتشتی باز می‌ گردد. این جشن انقلاب زمستانی، طولانی ترین شب سال را با یک دقیقه مشخص می کند.

برای ایرانیان، شب جشن گرفتن و قصه گویی تا صبح زود است.
رسم بر این است که در روز یلدا از تاریکی پناه ببریم و در خانه بمانیم و با بیدار ماندن تا حد امکان به استقبال نور نو برویم. اعتقاد بر این است که با طلوع پیروزمندانه خورشید، روزهای ما با امید و حسن نیت درخشان تر و طولانی تر خواهند شد.در شب های یلدا خانواده ها در خانه ی بزرگ تر ها جمع می شوند تا شروع روزهای طولانی تر را جشن بگیرند،
در زیر نور شمع گوش می‌ دهند و داستان می‌ گویند، آواز می‌ خوانند، می‌ خندند و خانه را پر از نور و گرما می‌ کنند.

برای یلدا، خانواده ها آجیل، خشکبار، هندوانه و انار میل می کنند. زرتشتیان بر این باور بودند که هندوانه می تواند انسان را در فصل زمستان سالم نگه دارد. دانه های قرمز انار زمستانی نماد سرزندگی و شادی بود.
کرسی یک میز مربع شکل است که در قدیم زیر آن زغال سنگ و بخاری برقی قرار می گرفت و پتو هم روی آن تا پاها زیر کرسی گرم باشند.

کرسی یلدا

یلدا شبی پر از امید به آینده و شادی برای پیر و جوان است.
در زبان فارسی چنین می‌گوید: آرزوی عمری طولانی و شاد مانند شب یلدا، شیرین مثل هندوانه و پربار چون انار!

یلدای ایرانیان

مدرسه غیردولتی غرب تهران – مبتکرنوین
صفحه آپارات ما : mobtakernovin>
صفحه اینستاگرام ما : mobtakerschools