جلسه مشاوره تحت عنوان

عیب یابی مشکلات رفتاری کودکان با سخنرانی دکتر تبریزی با حضور اولیاء در سالن همایش برگزار شد.