درس ماده ها

حالت های مختلف ماده ها
بیش تر مواد در سه شکل جامد ، مایع و گاز وجود دارند . مولکول های مواد جامد به هم چسبیده اند . ولی در مواد مایع و گاز خیلی از هم جدا هستند . جامدها مولکول های جامد ، محکم به هم چسبیده اند و به اطراف حرکت نمی کنند . به همین خاطر بیش تر مواد جامد شکل ثابتی دارند . مایع ها مولکول های مایع ، خیلی فشرده نیستند . آن ها به اطراف حرکت می کنند و به یک دیگر محکم نچسبیده اند . به همین خاطر جاری می شوند ّ می ریزند و می پاشند . گازها مولکول های گاز ، کلاً به هم نچسبیده اند و با سرعتی بالا به هر طرف حرکت می کنند پس گازها می توانند خیلی سریع از جایی به جای دیگر منتقل شوند و فضایی را که در آن منتقل شوند و فضایی را که در آن هستند پر کنند . گازها را نمی توان دید . ما فقط می توانیم این گاز را ببینیم ، چون در حال سوختن است 
باران کریمی عزیز دانش اموز پایه دوم ابتدایی مدرسه مبتکرنوین در کلیپی که اماده کرده است سه حالت ماده را در درس ماده ها برای شما عزیزان توضیح می دهد . 
از صفحه ما در اینستاگرام دیدن فرمایید :

http://Instagram.com/mobtakerschools

آدرس: انتهای اتوبان آبشناسان، نرسیده به شهران، خیابان حاج آقا خیابانی، کوچه بنفشه (خدادادنژاد)، جنب مجتمع آموزشی سیمای فرهنگ

شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸