از شما ولی محترم دعوت می شود

در جلسه مشاوره تحت عنوان علت یابی مشکلات رفتاری کودکان با سخنرانی دکتر تبریزی شرکت نمایید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ذیل تماس حاصل فرماید.

شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸