شناخت انواع آهنربا و خاصیت مغناطیسی 
آهن ربا ماده ای است که می تواند نیروی قابل توجهی را بر روی مواد دیگر اعمال کند بدون این که تماس واقعی با آنها داشته باشد. نیرویی که آهن ربا اعمال می کند به عنوان نیروی مغناطیسی شناخته می شود و ممکن است یا جذب کند و یا دفع کند. تمام مواد شناخته شده نوعی نیروی مغناطیسی خارج می کنند، اما این نیرو در بیشتر مواد به قدری کوچک است که قابل توجه نیست. در مقایسه با سایر مواد، نیروی مغناطیسی خیلی بزرگ تر است و به مواد دارای آن آهن ربا گفته می شود.
ثنا میر جعفری دانش آموز پایه چهارم ابتدایی دبستان مبتکر نوین در این ویدئو آزمایش جالب انواع آهن ربا را برای شما به نمایش گذاشته است . دانش آموزان با توجه به درس آهنربای کتاب علوم پایه چهارم ابتدایی، با انواع آهنربا آشنا شدند، قطب‎های آهنربا را شناختند، توانستند با استفاده از آهنربا به یک میخ  خاصیت آهنربایی بدهند. در ادامه با انجام آزمایشات گوناگون دریافتند که قطب‎های هم نام همدیگر را دفع و قطب‎های نا هم نام همدیگر را جذب می‎کنند و خاصیت آهنربایی در دو سر آهنربا بیشتر است.

http://Instagram.com/mobtakerschools

آدرس: انتهای اتوبان آبشناسان، نرسیده به شهران، خیابان حاج آقا خیابانی، کوچه بنفشه (خدادادنژاد)، جنب مجتمع آموزشی سیمای فرهنگ

شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸