-اجرای انواع آزمایشات علمی

-آموزش دروس فو ق برنامه:نقاشی ،کامپیوتر،معرق ،شطرنج،زبان ،سفال…..

-آموزش رشته های متنوع ورزشی:آمادگی جسماتی ،پینگ پنگ ،بسکتبال،بدمینتون،ژیمناستیک و ……

-برگزاری انواع جشن های مناسبتی

-برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی و پایش رفتاری و ……

-برگزاری انواع جشنواره های شگفت انگیز

-برگزاری انواع اردوهای علمی ،تفریحی

-برگزاری انواع المپیادهای ورزشی

جشنواره

 

کلاس شطرنج

اردوهای تفریحی آموزشی

رشته های مختلف و المپیادهای ورزشی

معرق

جهت کسب اطلاعات و آشنایی بیشتر :

۴۴۳۵۹۱۹۸