مهارت دست ورزی در نوگلان پیش دبستان مبتکر نوین 

مهارت دست‌ورزی در کودکان را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین مهارت‌های سنین پیش از دبستان نامید که هر کودکی باید قبل از ورود به مدرسه، آن را بیاموزد. دست‌ورزی اگر چه ممکن ساده به نظر بیاید، اما به عنوان یک مهارت پایه در بسیاری از فعالیت‌های کودک از جمله نقاشی، نوشتن، کار کردن با عضلات ظریف انگشتان و بسیاری از مهارت‌های دیگر که به هماهنگی بیشتر عضلات چشم و دست کودک نیاز دارد، مربوط است.

دست‌ورزی در کودکان ، در واقع یک مهارت است و با تمرین بدست می‌آید. هر چه کودک شما بوسیله‌ی تمرین و بازی‌های آموزشی بیشتر تمرین کند، عضلات دست او بیشتر تقویت شده و به معنی افزایش مهارت دست‌ورزی در اوست.از اینرو دبستان مبتکر نوین در این راستا قرار گرفته است که تمرکز بیشتری بر روی فعالیت هایی داشته باشد که مبتنی است بر مهارت دست ورزی و بیشتر فعالیت نوگلا ن پیش دبستانی بر این مبنا برنامه ریزی شده است .