گذری بر سرنوشت استعدادهای ایرانی از مدرسه تا بازار کار

پیش دبستان و دبستان دخترانه مبتکرنوین
بهره مندی از اساتید و معلمین جوان و با سابقه برگزاری جشن ها، مراسم ها و اردوهای جذاب
اتوبان آبشناسان، بعد از اتوبان باکری، نرسیده به فلکه شهران، خیابان حاج آقا خیابانی( وسک )،
کوچه بنفشه، جنب مجتمع آموزشی سیمای فرهنگ، پیش دبستان و دبستان دخترانه مبتکرنوین
تلفن تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸