بازیهای دهگانه داژبال به مناسبت هفته تربیت بدنی با همکاری سرای محله شهران برگزار شد.

ورزش داژبال، یکی از ورزش‌های سنتی ایرانیان است که از زمان‌های قدیم در کشور ایران،

بعنوان یک بازی پر نشاط و همگانی مطرح و در بین اقشار مختلف مردم، بسیار رایج بوده‌ است.

از مهارت های این رشته میتوان به بالا بردن مهارت دراجرای حرکات انتقالی (پرتاب، دریافت، پاس دادن، دویدن، جهش)- تقویت روحیه تعاون – دقت – افزایش سطح هوشیاری وهمیاری- ایجاد هماهنگی میان دستگاه عصب وعضله – ایجاد هماهنگی بین چشم واعضاء بدن درنشانه گیری- ارتقاء درفاکتورهای آمادگی جسمانی ( ‌استقامت – قدرت – سرعت – توان – چابکی – عمل وعکس العمل – تعادل – انعطاف ) اشاره کرد.

تعداد بازیکنان مسابقه داژبال، بین دوتیم (تحت عنوان تیم کنار و تیم وسط) برگزارمی گردد، هرتیم دارای ۴ بازیکن اصلی و۲ بازیکن ذخیره (جمعا ۶ بازیکن) می‌باشد.
زمان برگزاری مسابقه داژبال، دو نیمه ۵ دقیقه ای با ۳ دقیقه استراحت دربین دونیمه (برای تمامی سنین) می‌باشد.

زمین مسابقات داژبال، به شکل مستطیل (مثل زمین والیبال) می‌باشد.