آموزش وبازی (سایه) پیش دبستان مبتکرنوین

 

آموزش وبازی (سایه) پیش دبستان مبتکرنوین: آموزش همراه با بازی یک محیط آموزشی برای خردسال، کودک و نوجوان فراهم می‌کند که تمام مسائل آموزش و پرورش فرزندانمان در آن بصورت غیر مستقیم لحاظ شده است.

 

فرشته های پیش دبستانی مبتکر نوین با چگونگی تشکیل سایه، تاثیر نور و محل قرار گرفتن خورشید در شکل گیری سایه ها آشنا شدند. دخترای گل پیش دبستانی مبتکر نوین به همراه مربی خود به حیاط  دبستان رفتند و سایه های یکدیگر را کشیدند و بعد از یک ساعت دوباره به حیاط بازگشتند و تغییرات سایه را مشاهده کردند.

در ادامه برای یادگیری بهتر از آن ها خواسته شد سایه ی دست و وسایل خود را با توجه به نزدیکی و دوری نور رسم کنند.

آن ها فهمیدند سایه هرچیزی شبیه خودش است. اگر نور از سمت راست به چیزی بتابد، سایه در سمت چپ آن درست می شود.

اگر نور از سمت چپ به چیزی بتابد، سایه در سمت راست آن درست می شود. با این شیوه ی آموزش دانش آموزان به طور کامل با مفهوم سایه آشنا شدند و مفهوم سایه در ذهنشان تثبیت گردید.

 

 

 

 

 

دبستان و پیش دبستان دخترانه غیردولتی مبتکرنوین

صفحه اپارات ما :https://www.aparat.com/mobtakernovin
صفحه اینستاگرام ما : http://instagram.com/mobtakerschools