اردوی شهر افسانه ها

یه روز شاد و به یاد ماندنی در کنار دخترای گل

 

 

 

دبستان و پیش دبستان دخترانه غردولتی مبتکرنوین

صفحه اپارات ما :https://www.aparat.com/mobtakernovin
صفحه اینستاگرام ما : http://instagram.com/mobtakerschools