یازی با کلمات 
یکی از روش های آموزشی موثر در جهت یادگیری بیشتر کلمات برای دانش آموزان پایه اول ،بازی با کلمات می باشد . طراحی بازی برای آموزش کلمات فارسی بسیار موثر است و بینش دانش آموزان را با دنیای جدیدی از کلمات کامل می کند . شاید امروزه بازی بهترین و موثر ترین روش در امر آموزش باشد پس باید با توجه به این رویکرد فعالیت های آموزشی را طراحی کرد که هم برای بچه ها جذاب باشد و هم امر آموزش را تسهیل بخشد . 

در اینستاگرام هم ما را دنبال کنید:

http://Instagram.com/mobtakerschools

آدرس: انتهای اتوبان آبشناسان، نرسیده به شهران، خیابان حاج آقا خیابانی، کوچه بنفشه (خدادادنژاد)، جنب مجتمع آموزشی سیمای فرهنگ

شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸