توضیح مبحث دسته های ده تایی توسط یکی از دانش آموزان عزیز کلاس دوم دبستان
در مدرسه دخترانه غیردولتی مبتکرنوین
صفحه اپارات ما :https://www.aparat.com/mobtakernovin
صفحه اینستاگرام ما : http://instagram.com/mobtakerschools