خوش آغازی نشانه ظ  دبستان مبتکرنوین

خوش آغازی نشانه ظ دبستان مبتکرنوین: دبستان و پیش دبستان دخترانه غيردولتی مبتکرنوین در محیطی شاد و با استفاده از نظام ارزشی متناسب و سیسماتیک، رشد و پرورش فرزندان شما را به شکل هم‌زمان جلو می‌برد.

 

همان چیزی که دقیقا هر پدر و مادری رویای آن را در سر می‌پروراند.

 

با بهره‌گیری از هفت دپارتمان تخصصی شامل موارد زیر، به رشد فکری و جسمی دانش‌آموزان به شکل یکسان توجه می‌کند:

آموزش
زبان انگلیسی
کامپیوتر و فناوری‌های مدرن
پژوهش
مشاوره و مهارت‌های زندگی
تغذیه و جسم
ورزش

 

آموزش فقط یک امر تئوری نیست معلمان و عوامل آموزشی دبستان مبتكرنوين تلاش مي كنند آن را در تمام جنبه‌های فردی و شخصیتی دانش‌آموزان جاری کنند.

 

 

 

 

دبستان و پیش دبستان دخترانه غیردولتی مبتکرنوین

صفحه اپارات ما :https://www.aparat.com/mobtakernovin
صفحه اینستاگرام ما : http://instagram.com/mobtakerschools