دانش آموزان عزیز یک بار دیگر فصل درس از راه رسید.امیدواریم با نام و یاد خدا پله های نردبان دانش را با موفقیت طی کنید. پدر و مادر گرامی، استادان، معلمان و مربیان گرامی یک سال تحصیلی دیگر آغاز شد. این آغاز زیبا را به شما شادباش می‌گوییم و امیدواریم در امر تعلیم و تربیت امیدها و سرمایه های آینده میهن مان موفق باشید.