مانور زلزله در مدارس 

زلزله چالش های منحصر به فردی برای مدارس است. برخلاف سایر مخاطرات طبیعی یا مصنوعی، آنها بدون هیچ هشداری رخ می دهند. مدارس را نمی توان از قبل تعطیل کرد و یا تخلیه کرد. با این حال، با آموزش و برنامه‌ریزی مناسب از قبل برای مانور زلزله در مدارس، همه افراد جامعه مدرسه شما می‌توانند با در اختیار داشتن تجهیزات مناسب، برای واکنش مناسب در حین و پس از زلزله آماده شوند.

مانور زلزله چیست؟

مانور زلزله مجموعه ای از شرایط اضطراری شبیه سازی شده است که برای آزمایش توانایی اعضای مدرسه در گرفتن مناسب ترین تصمیم ها برای اطمینان از ایمنی آنها طراحی شده است. اعضای مدرسه باید برنامه واکنش اضطراری را به اندازه کافی درک کنند تا در طول تمرین واکنش مناسب نشان دهند.

اهمیت وقوع زلزله در مدرسه چیست؟

زمانی برای فکر کردن در مورد آنچه که باید انجام دهید وجود نخواهد داشت. بنابراین در بین تمامی اقدامات آمادگی در برابر زلزله، مانور زلزله در مدارس از همه مهمتر است. هدف آنها کمک به دانش آموزان است تا یاد بگیرند که چگونه فورا و به طور مناسب واکنش نشان دهند.

چگونه می توانیم خودمان را در برابر زلزه آماده کنیم؟

خطرات در خانه را بررسی کنید. قفسه ها را محکم به دیوارها ببندید.
مکان های امن در داخل و خارج از منزل را شناسایی کنید مانند زیر مبلمان محکم مثل میز تحریر یا میز سنگین
خود و اعضای خانواده را آموزش دهید.
تجهیزات بلایای طبیعی در دسترس داشته باشید.
یک برنامه ارتباطی اضطراری تهیه کنید.

چگونه درباره زلزله به کودکان آموزش بدهیم؟

آموزش زمین لرزه به کودکان بدون ترساندن آنها
از چیزهای فوق العاده ترسناک بگذرید.
سهولت با علم دستی.

در زلزله مدرسه چه کاری باید انجام داد ؟
از پنجره ها و قفسه هایی با اجسام سنگین دوری کنید.

اگر در مدرسه هستید، زیر میز یا صندلی قرار بگیرید.

صورت را دور از پنجره نگه دارید.

اگر روی ویلچر هستید، چرخ ها را قفل کنید و از پشت سر و گردن خود محافظت کنید.

 

ــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مانور زلزله در مدرسه مبتکرنوین

صفحه آپارات ماmobtakernovin

صفحه اینستاگرام ماmobtakerschools