کسب رتبه نخست مسابقات مشاعره ( استان تهران ) را به نیلوفر پوربابا دانش آموز پایه چهارم دبستان مبتکرنوین تبریک عرض می نماییم و موفقیت روز افزون ایشان را در کلیه مراحل زندگی از خداوند منان خواستاریم.

 

پیش دبستان و دبستان دخترانه مبتکرنوین

شماره تماس:   ۴۴۳۵۹۱۹۸