آغاز پیش ثبت نام – سال تحصیلی۱۴۰۳-۱۴۰۲

پیش دبستان و دبستان دخترانه مبتکرنوین

نشانی: انتهای اتوبان آبشناسان، خیابان حاج آقا خیابانی(وسک)، کوچه خدادانژاد (بنفشه قدیم)

شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸

 

 

دبستان و پیش دبستان دخترانه غیردولتی مبتکرنوین

صفحه اپارات ما :https://www.aparat.com/mobtakernovin
صفحه اینستاگرام ما : http://instagram.com/mobtakerschools