سالن غذاخوری

سالن غذاخوری

 

کتابخانه

سالن مطالعه و کتابخانه

 

کلاس سفال

                    کلاس سفال

 

                  آزمایشگاه

 

آمفی تاتر و سالن اجتماعات

          آمفی تاتر و سالن اجتماعات

 

کلاس معرق کاری

                     کلاس معرق

 

مدرسه

کلاس

 

کلاس

 

سایت کامپیوتر
سایت کامپیوتر

 

جهت کسب اطلاعات و آشنایی بیشتر :

۴۴۳۵۹۱۹۸