برگزاری جشن نوروز دختران مبتکرنوینی با حضور اولیاء گرامی

 

دبستان و پیش دبستان دخترانه مبتکرنوین

شماره تماس:۴۴۳۵۹۱۹۸

منتخب تصاویر جشن نوروز ۱۳۹۸

 

جشن نوروز