بیماری کرونا و مدارس

کرونا تغییرات بزرگی در زندگی کودکان و جوانان ایجاد کرد.
در حالی که برخی ممکن است به خوبی کنار آمده باشند، بسیاری با چالش ها دست و پنجه نرم کرده اند.
اختلال در روال عادی، تغییر در انتظارات برای حضور در مدرسه، فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و آزمایش منظم برای بسیاری طاقت فرسا بوده است.

کودکان چه احساسی نسبت به بازگشت به مدرسه دارند؟

تجربه هر خانواده از بیماری کرونا متفاوت بوده است و برداشتن محدودیت ها ممکن است برای برخی به معنای چالش های متفاوت باشد.
سعی کنید آنچه را که در زندگی و روال زندگی فرزندتان تغییر کرده و یا همچنان در حال تغییر است، بیابید.
بپرسید آیا چیز خاصی وجود دارد که از آن لذت می برند، مشتاقانه منتظر آن هستند یا نگران آن هستند. آن ها ممکن است نگرانی هایی در مورد رسیدن به کارهای مدرسه داشته باشند.
برای بچه‌ های کوچک‌ تر می‌توانید از آن ها بخواهید نقاشی کنند که حضور در مدرسه چگونه است. برای بزرگ ترها سعی کنید از آن ها بپرسید به چه چیزهایی بیشتر فکر می کنند.
اگر مضطرب هستند یا احساسات متفاوتی دارند، به آن ها بگویید این چیزی نیست که پنهان کنند یا از آن خجالت بکشند و دیگران نیز همین احساس را خواهند داشت.
گوش دادن به افکار آن ها واقعا مفید خواهد بود. به آن ها اطمینان دهید که هر چه احساس می کنند قابل درک و معقول است.

سه نکته مهم برای بازگشت به مدرسه

آماده بودن
اطمینان حاصل کنید که آن ها برای هرچیزی که تغییر می کند آماده هستند. در مورد اینکه چگونه چیزها تغییر کرده اند یا تغییر می کنند صحبت کنید.

پایبندی به یک روال
در زمان های اخیر تغییرات زیادی رخ داده است بنابراین روال های منظم می تواند اطمینان جوانان را در برگیرد.
توجه کنید که چه چیزی برای خانواده شما از نظر تغذیه سالم، فعالیت و خواب مناسب است.

بررسی درک آن ها
ببینید آن ها در مورد کرونا چه می دانند. آیا آن ها می دانند که برداشتن محدودیت ها برای آن ها چه معنایی دارد و چرا؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقاله بیماری در مدرسه مبتکرنوین

صفحه آپارات ماmobtakernovin

صفحه اینستاگرام ماmobtakerschools